OCC Salo Vooren

Salo vd Vooren

Maritime consultant

 

 

Research • Innovation • Design

Green Future & Blue Oceans

 

 

 

 

 

 

 

Projects

Bakgrunn / Background

"Dyrafjeld" ex "Anna Kristina" Anno 1889. Dette fartøyet har vist seg som en god seiler. Fartøyet er bygget på linjetegning av John Torsteinsen Børve. Prosjektet gikk ut på å digitalisere gammel tegning for så å kunne produsere en testmodell. Utallige slepeforsøk ble gjennomført for å finne alle hydrodynamiske egenskaper med variert krengning, trim og dypgang. Resultat er analysert og lagret i programvare. Data samlet kan være nyttig for fremtidig skipsdesign.

"Dyrafjeld" ex "Anna Kristina" Anno 1889. vessel has proved to be a good sailing vessel. The vessel is built from the drawing of John T. Børve. The project was to digitize the old drawing in in order to produce a test model. Countless runs were done, to find all hydrodynamic properties with varied curvature, trim and depth. Results are analysed and stored in software. Data collected could prove useful for future ship design.

 

Prosessen / Process

Fartøyet reproduseres i testmodell størrelse med Skala 1:13.9. Divinycell brukes som strukturelt material. Overflater dekkes med glassfiber for styrke. I henhold til ITTC overflatebehandles skroget for riktig testresultater fra slepetank. Det blir gjort utallige forsøk med varierte konfigureringen. Resultater samles i programvare Utfra analyser gir dette bred informasjon om skrogets hydrodynamiske egenskaper under variert forhold.

The vessel is reproduced as a test model with Scale 1: 13.9. Divinycell is used as structural material. Surfaces are covered with fiberglass for strength. According to the ITTC, the hull is treated for correct test results from the trail. There is countless dragging test done with varied configurations. Results are collected in software. Based on analyses, this information provides knowledge about the hydrodynamic properties of the hull in varied conditions.

 

Hydrodynamiske skrog / Hydronamic hull